strategie

Doelen (goals)

Wij gaan samen met jou achterhalen wat de doelen zijn voor het lopende jaar, het komende jaar en het jaar daarop. In dit gesprek bekijken we samen hoe we deze kunnen behalen en aan welke budgetten wij ons moeten houden. 


Route bepalen

Aan de hand van ons gesprek hebben wij nu als voorstel een route bepaalt. Overlopen deze met jou en starten dan aan de uitwerking. 


Ontwikkeling & beoordeling

De ontwikkelingsfase is gestart, klaar om de eerste schetsen te beoordelen.